Σχεδιασμός ορθής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σχεδιασμός ορθής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Andreas Coucounis & Co LLC’s Corporate Social Responsibility Program Donation for 2017 to Larnaca’s Higher Education Scholarships Foundation

Andreas Coucounis & Co LLC’s Corporate Social Responsibility Program Donation for 2017 to Larnaca’s Higher Education Scholarships Foundation

Οι τάσεις της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (ΕΚΕ) στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Οι τάσεις της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (ΕΚΕ) στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

ISO 26000 : Οδηγός για ορθές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ISO 26000 : Οδηγός για ορθές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης